Voor organisaties en netwerken

Iedereen praat graag óver elkaar, maar eigenlijk nooit mét elkaar!

Reinder faciliteert op energieke wijze een plenaire dialoog waarin eindelijk alles gezegd wordt en de neuzen dezelfde kant op gaan.

 


Samen is alles zien, zet alle koppen bij elkaar!

Tijden veranderen, situaties worden anders en vele aspecten overstijgen verschillende afdelingen. Om nou iedereen in één keer mee te nemen en te betrekken…zijn meaningful meetings en events nuttig.

 

Vind de perfecte afstemming voor jouw organisatie

Het is nodig regelmatig om de neuzen dezelfde kant op te zetten – en dat bedoelen we letterlijk. In een bijeenkomst waar we allemaal bij zijn. Vergelijk het met het gezin: af en toe samenkomen en delen wat er speelt, boven tafel halen wat er onder zit, ieder vertelt wat hem of haar bezighoudt, waar ie mee bezig is, wat loopt lekker, wat zit je dwars. Plannen maken en terugkijken op een examen of verjaardag. Dit gaat over verbinding, over bonding. Met als doel naar elkaar om te kijken, samen sterker te staan.


Dat geldt natuurlijk ook voor een organisatie. En automatisch zoeken collega’s elkaar op, wisselen uit etcetera. Waar dit over gaat is de bijeenkomst waar we allemaal bij zijn. Die we allemaal met eigen ogen en inbreng samen en tegelijk meemaken. Er gaat een enorme kracht uit van een plenaire bijeenkomst. Het draagt bij aan het saamhorigheidsgevoel, onderdeel van een geheel, de kracht van een groep. Het gaat om: “Ik was er bij”. Een bijeenkomst waar de iedereen aanwezig is, van hoog tot laag, levert een enorme bijdrage aan motivatie en identificatie die ervoor zorgt dat de productiviteit een boost krijgt.

 

Wat levert het op?

Snelheid

Er ontstaat snelheid in het inspelen op situaties. Snelle wendbaarheid en meer flexibiliteit.

 

Iedereen zit op één lijn

Een Meaningful Meeting is meer dan een presentatie. Wij organiseren het event zo dat er afstemming tussen mensen, tussen afdelingen en tussen alle stakesholders ontstaat doordat wij een dialoog op gang brengen waar iedereen in kan deelnemen. Gezamenlijk worden conclusies getrokken, een “shift” van oud naar nieuw ontstaat bij iedereen tegelijkertijd, en over de voortvloeiende acties ontstaat alignment.

 

Inspiratie

Mensen mogen meedenken over wat belangrijk voor hen is. Over items die lekker lopen, maar ook over wat hen dwarszit. Omdat dit bespreekbaar wordt, er oplossingen en conclusies worden getrokken, ontstaat per definitie inspiratie. Er wordt iets (mee) gedaan! Ook met de nieuwe ideeën.

 

Actie

U kent die meetings wel waarin eindeloos gepraat wordt. Wij staan ervoor dat er terplekke ook oplossingsrichtingen komen, met concrete acties. Omdat de essentie op tafel komt, zijn deze acties ook onontkoombaar!

 

Impact in de gehele organisatie

Het blijft niet beperkt bij één of enkele afdelingen: iedereen doet mee! Iedereen komt in actie en daardoor ontstaat er een momentum om de slag te maken.

 


Wat doen wij dan concreet?

Waarom iedereen?

Hoe bereiken we dat?

Wat bieden jullie?


Een plenaire dialoog moet je goed voorbereiden. Het wonder gebeurt niet van zelf op die dag. Het succes wordt gemaakt in de aanloop er naar toe en de afwikkeling erna. En daar zijn wij ook bij. Wij begeleiden de inhoudelijke voorbereiding. Vooraf halen we de bullshit uit de conversatie. We scheppen een vruchtbaar veld. Zo begin je met een 2-0 voorsprong.

Op de dag zelf modereren we de dialoog. We zijn erbij als het veld wordt omgeploegd. We helpen een handje met confronterende vragen en spiegels. Een moderator van buiten heeft die vreemde ogen die dwingen. Om het kort te houden en to-the-point. Wij kennen de flow van de dag, houden de kaders en doelen in de gaten, kortom zorgen dat de dag wel besteed is. 

 

Na het event houden we de organisatie bij de les. We verankeren de winst, we laten de organisatie maximaal profiteren van de openings van het event. Nu de aarde is losgewoeld, mag je de kans niet laten lopen om te zaaien.

 

Hoe werkt zo'n event?

Wij zetten alle relevantie mensen bij elkaar. Of dat nou 10 personen zijn, of 1000. Wij onderscheiden:

• Small Meetings tot 15 personen;

• Medium Meetings van 16 - 49 personen;

• Large Meetings van 50-200 personen;

• Extra Large Meetings met 201 - 500 deelnemers, en

• Extra Extra Large Meetings met meer dan 500 deelnemers.

 

1. Vooraf kraakhelder hebben: Wat is het doel?

Uiteraard begint het met een gesprek met het management dat een ambitie nastreeft. Wat is die ambitie, wat willen zij bereiken en waarom? Wij denken graag mee of een meaningful meeting dan wel het geschikte medium is. Wij spreken verschillende mensen en afdelingen om helder te krijgen wat het eigenlijke thema is en waar de knelpunten en mogelijkheden zitten.

 

2. Betrekken van hele organisatie

Wij staan ervoor dat zoveel mogelijk vanuit de organisatie zelf wordt geregeld. Dat heeft immers het grootste draagvlak! Wij werken het liefst met een stuurgroep die het programma mede vormgeeft, het event intern communiceert, de doelstelling promoot en als het ware “iedereen opwarmt” voor de meeting. Zij nodigt iedereen uit en regelt de facilitaire zaken. Uiteraard denken wij graag mee of nemen indien nodig taken uit handen met onze support organisatie en partners.

 

Belangrijk uitgangspunt: deelnemers aan de meetings en events komen op vrijwillige basis en het "is geen moetje van de baas". Alleen diegenen die willen bijdragen of meedenken aan het thema zijn welkom. De context voor het hele event is daardoor zodanig dat mensen geïnspireerd zijn om bij te dragen. Iedereen wordt uitgenodigd, en alleen degenen die zich echt geroepen voelen…die registreren zichzelf voor het event.

 

3. De daadwerkelijke meeting of event: Beweeg, Actie & Connectie!

Wij houden niet van statische bijeenkomsten waar de zaal luistert naar de mensen op het podium. We draaien de rollen om: het gaat om de mensen in zaal, en juist niet om de sprekers of facilitators!

 

Het programma is actief, iedereen beweegt, denkt mee, voert discussies, stelt vragen, geeft antwoorden en we verbinden mensen spelenderwijs met elkaar. Uiteindelijk wordt het een grote samenhangende “club mensen” die geïnspireerd aan de slag gaan met wat belangrijk voor hen is!

 

Wij beschikken over verschillende ondersteunende software om alle input van alle mensen weer te geven en te verwerken. Ook helpen wij graag met het regelen van de benodigde faciliteiten.

 

4. Implementatie voor impact in de realiteit

Hoewel de meaningful meeting op zichzelf al impact heeft, houden we dat graag vast in de realiteit.  Afdelingen en teams gaan aan de slag met de bevindingen van de dag. Graag monitoren wij dat met jullie om voortgang te waarborgen in follow-up sessies. Alleen indien nodig. Wij gaan er namelijk vanuit dat jullie zélf geïnspireerd aan de slag gaan.


Wat moet dan allemaal geregeld worden?

Wij denken mee met het regelen van de juiste grote zaal, met inrichting, audio-visuele benodigdheden, catering en eventueel zelfs het vervoer. Ook zullen we met jullie bekijken hoe de bereikbaarheid van uw organisatie gewaarborgd blijft. 

 

Wij werken graag met:

  • NH Conference Centre Koningshof in Veldhoven, nabij Eindhoven
  • NH Conference Centre Leeuwenhorst in Noordwijkerhout