Werk "Agile" met een Smile

Leer flexibel en gefocussed te werken


We ondersteunen multidisciplinaire teams op een flexibele manier om concrete producten te maken in korte sprints, met een vaste lengte van 1 tot 4 weken, om steeds werkende deelproducten op te leveren.

 

 

Scrum is een term die afkomstig is uit de rugbysport. Bij een scrum probeert een team samen een doel te bereiken en de wedstrijd te winnen. Samenwerking is heel belangrijk en men moet snel kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. 


 

Scrum gebruiken we bij producten waarvan de klant nog niet goed weet wat hij wil en waarbij men al doende leert om de eisen en wensen beter te beschrijven en in bruikbare producten om te zetten. Vaak weet men pas wat men wil als men het eerste product, het prototype, ziet en dan worden alsnog de eisen aangepast. Scrum heeft de flexibiliteit om met laat wijzigende eisen en wensen om te gaan.

Met Scrum werken we vanuit de volgende uitgangspunten:

  • Toewijding: de leden moeten zich er vol voor inzetten; het is geen deeltijdklus.
  • Focus: men moet zich focussen op wat er in de sprints gedaan moet worden.
  • Openheid: men moet elkaar goed op de hoogte houden van de voortgang en mogelijke problemen. (transparantie)
  • Respect: men moet mensen met een andere achtergrond en expertise respecteren.
  • Lef: men moet lef hebben om zaken te benoemen, vragen te stellen en met nieuwe oplossingen te komen.

We leggen graag uit wat het vraagt om Scrum binnen uw organisatie toe te passen.