Energieke aanjager voor vernieuwing met draagvlak

Brengt spirit in teams, organisaties en netwerken

Het zijn hectische tijden.... het werk gaat gewoon door, én u moet vernieuwen en samenwerken. En dan nog zorgen dat u iedereen meekrijgt in uw team, organisatie of netwerk! Niet alleen de kartrekkers, maar ook de naysayers, de twijfelaars en de middenmoot.

 

Hoe doet u dat? Die vraag kan op vele manieren worden beantwoord. Bij mij is het altijd maatwerk, iedere organisatie vraagt om een unieke aanpak. Dat begint wat mij betreft met temperatuur meten: hoe staat het energieniveau er voor in uw organisatie? Waar stroomt het? Waar loopt het vast? Waar liggen kansen? En op basis daarvan handelen. De juiste dingen doen in een geladen setting waarin risico’s en kansen op alle manieren tegen elkaar moeten worden afgewogen. Soms moet dat in een snelkookpan, een andere keer mag het wat langer sudderen. Maar er uit komen zullen we.

 


Ik beloof u resultaat met energie, plezier én draagvlak

Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden moet je vooral veel feeling hebben met mensen. Goed weten wat ze beweegt. Daarnaast moet constant het grotere plaatje in de gaten worden gehouden. Alles moet blijven kloppen of kloppend worden gemaakt. 

 

Mensen aanvoelen en ze meekrijgen voor nieuw beleid, dat is mijn corebusiness. Ik zie het als een dankbare taak om het management mee te helpen om draagvlak te bereiken. Draagvlak voor voorgenomen plannen, nieuw beleid of een andere cultuur. Vaak zijn dat plannen die er niet om liegen. Met ingrijpende gevolgen voor mens en formatie. 

 

Een vast onderdeel om daar te komen is wat mij betreft het principe: Koppen bij elkaar. Mensen bij elkaar brengen en het gesprek aangaan. Spanningsvelden benoemen, hiaten signaleren, zuivere beeldvorming creëren, en dan…: de hete aardappels van tafel, iedereen bij de les zien te krijgen en steeds de juiste momenten afwachten om knopen door te hakken. Vertrouwen, transparantie en superduidelijk communiceren zijn daarbij de randvoorwaarden die ik scherp bewaak.

 

Mensenwerk. Dat is het en dat is waar ik voor ga. Mensen verbinden aan nieuwe vooruitzichten, ze meekrijgen in een nieuw elan. Mijn belofte maak ik waar met meaningful meetings. 

 

En ja..natuurlijk mag u van mij als bedrijfskundige ook verwachten dat ik aansluit op uw business en besturingsmodellen.

 

Maak een TopTeam
van je eigen team(s)

Creëer snelheid en alignment met meerdere teams of afdelingen

Vernieuw en werk met meerdere partijen, organisaties en communitiesWanneer en Waarom?

Het punt waarop je hulp inroept

Het management wil alles zelf doen. Maar tijdgebrek is overal een handicap. Soms is het gewoon ook niet te doen, om al die meningen op één lijn te krijgen. Waar moet je beginnen? Waar trek je grenzen? 

 

Zie je het scherp? Zodra je bedenkt dat degenen die het management vertegenwoordigen zelf onderdeel van het systeem vormen kun je daar vraagtekens bij zetten. Je kunt je afvragen: hoe goed klopt hun waarheid nog bij de mensen die je mee moet krijgen. Kortom: er zijn genoeg redenen om te zeggen: nu halen we er een buitenstaander bij. En dat begint in mijn geval altijd even met persoonlijk kennismaken. 

 

Ik zet iedereen bij elkaar en breng focus en draagvlak

Vernieuwen doe je samen. In teams én tussen teams, of tussen bedrijfsonderdelen van verschillende disciplines of andere locaties. Dat vraagt om de juiste mindset. Alleen daarmee kun je de ambities waarmaken. Van eerdere opdrachtgevers kreeg ik weleens te horen: “Zeg Reinder, regel jij het draagvlak even? Jij brengt zo’n fijne positieve vibe”. Natuurlijk doe ik dat niet alleen, alles wat ik in gang zet moet 97% overdraagbaar zijn. Het zou niet best zijn als de organisatie afhankelijk wordt van mij. Wilt u weten hoe ik bij uw organisatie het verschil kan maken?

 

Betere resultaten bereiken in een constructieve sfeer 

De winst komt uit vernieuwingen en ambities, maar je zult eerst de startblokken moeten schoonvegen. In het begin is er vrijwel altijd gedoe dat eerst opgelost moet worden, anders krijg je een valse start.  Graag help ik mee aan het verwijderen van korreltjes zand uit een machine die gesmeerd zou moeten lopen. Vreemde ogen dwingen, zegt men, en dat is vaak ook zo. Ik kan andere vragen stellen aan uw mensen, andere invalshoeken kiezen, en daarmee ontstaan inzichten die cruciaal kunnen zijn voor de voortgang. Als mensen hun mond maar opentrekken. En dan bedoel ik niet alleen de schreeuwerds waar u nu misschien aan denkt, maar vooral ook de mensen die dat anders niet zo gauw durven. Daar komen vaak hele zinvolle gezichtspunten uit voort. Kortom, maak het u zelf niet moeilijker dan het is en nodig me uit voor een kennismakingsgesprek. Binnen een kwartier weet u of we samen het avontuur aangaan. 

 

Resultaat garantie

Als u dat allemaal leest denkt u misschien: ja, ja…..het papier is geduldig, zo kan ik er ook nog wel een paar bedenken. Ik snap dat helemaal. Daarom wil ik al mijn beloftes graag hardmaken: ik garandeer u dat mijn aanpak gaat zorgen voor een blijvende impact. Ik beloof u dat mijn inzet zich ruim terugverdient. Deze belofte heeft geen kleine lettertjes; het projectplan wat we aangaan omvat alle randvoorwaarden. 

 


Waarom iemand inhuren?

Natuurlijk wil je alles zelf oplossen

De gemiddelde manager wil zijn uitdagende situaties doorgaans graag zelf oplossen. En dat is maar goed ook. Dat neemt niet weg dat het verstandig is om er op enig moment gespecialiseerde hulp bij in te schakelen. Tijdgebrek is een van die redenen. Of een blik die niet belast is met ballast uit het verleden. Als externe partij neem ik andere dingen waar dan wat het gemiddelde management ziet of hoort. Daar liggen vaak aanknopingspunten voor nieuwe perspectieven

 

Als bij de leiding het water over de schoenen loopt wordt het lastig om goed overzicht te houden. Als het twee voor twaalf is kunnen zaken ineens heel ingewikkeld worden. Stagnaties en uitglijders liggen dan op de loer. 

 

Ook daarom is het goed om iemand met wat meer afstand te laten meekijken. Wat speelt er nou eigenlijk? Wat zien we over het hoofd? Wie is hier aan de bal? Waar gingen we de mist in? Wie heeft hier gelijk? Hoe komen we er uit? De frisse blik, met afstand kunnen kijken en onbevangen het gesprek aangaan met mensen van andere echelons is dan iets wat je prima aan een externe kunt overlaten. 

 

Herkent u deze beelden? Misschien is het al dagelijkse realiteit? Besef één ding: het hoeft niet zo te zijn, hulp inroepen gaat altijd iets opleveren. Trek aan de bel. Ik zou voor u precies die externe partij kunnen zijn die het voor elkaar krijgt.


Ik werk voor ambitieuze klanten

Mijn opdrachtgevers zijn heel divers. Het zijn vrijwel altijd organisaties die draagvlak zoeken bij hun mensen voor nieuwe plannen of nieuw beleid. Er moeten verbeteringen of vernieuwingen worden doorgevoerd. Vaak zijn die niet mals. Het zijn projecten die gepaard gaan met menselijke uitdagingen, weerstand, strubbeling, en ander gedoe. De neuzen staan zeker niet vanzelf bij iedereen dezelfde kant op, anders hoeft u mij niet in te huren. 

 

Organisaties die dat herkennen en die openstaan voor betekenisvolle meetings zijn bij mij aan het goede adres. Gegarandeerd dat het goed komt. Afspraak maken voor een kennismakingsgesprek? Dat kan hier.